სხვა Yu Feng კომპანიები:
YFN საქართველო - საქველმოქმედო საქმიანობა

Nuffield International არის გლობალური ქსელი ფერმერებისათვის, დაფუძნებული 7 წევრი ქვეყნის მიერ, რომელიც დღეს შემოდის კავკასიაში რომ წაახალისოს ხალხი რათა შეიტანონ წვლილი მსოფლიოს სასოფლო მეურნეობაში და მიიღონ გრანტები ინვესტორებისგან და დაამყარონ კავშირი გლობალურ ორგანიზაციებთან . ხალხისთვის Nuffield International არის უდიდესი საშუალება იმისა რომ განვითარდენ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის კონკრეტულ დარგში . Nuffield International არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის რადგან ის გაზრდის თავის დამკვიდრების კოეფიციენტს მსოფლიო ბაზარზე , შეცვლის გლობალრურ სასოფლო სამეურნეო ვაჭრობის პოლიტიკას : es ver davalage -----> ( ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე, FTA ჩინეთთან და GSP იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები. )
იქნება პირდაპირი წვდომა ინდუსტრიის ლიდერებთან საზღვარგარეთ, ინტელექტუალური სავაჭრო მისიები რომლებიც მოახდენენ ცვლილებას მიღება / ევოლუცის წარმოების მეთოდებთან და გლობალიზირებული იქნება წარმოების ტექნოლოგიები.