სხვა Yu Feng კომპანიები:
საქართველოში შვილობილი კომპანიის გახსნა

ჩვენ მოხარულები ვართ შეგატყობინოთ ჩვენი შვილობილი კომპანიის გახსნის შესახებ თბილისში, საქართველოში, შპს YFN საქრთველო. კომპანია განახორციელებს პროექტების ინჟინერიას, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დისტრიბუციას და სოფლის მეურნეობის აქტივების მართვას.