სხვა Yu Feng კომპანიები:
კონსულტირება აკვაკულტურაში

შპს YFN საქართველო მოხარულია, რომ ახლა მომხმარებელს სთავაზობს კონსულტაციას აკვაკულტურაში საგარეჯოში, სამხრეთ აფრიკულ თევზის კომპანიასთან ერთად. YFN საქართველო განახორციელებს მომსახურების მხარდაჭერას საკვების, თევზების ჯანმრთელობის, წყლის ხარისხის მართვის საკითხევში, ასევე კახეთში კომპანიის ფერმის ხარისხის კონტროლის სისტემის დანერგვაში, მათ გაფართოვებამდე სათევზაო ოპერაციებში და თევზის დამუშავებაში.