სხვა Yu Feng კომპანიები:

Sentek ნიადაგის ტენიანობის პრობი

მრავალჯერ გამარჯვებული EnviroSCAN პრობი არის სენტეკის მოწინავე პროდუქცია. ის უზრუნველყოფს მომხმარებელს უზუსტესი გაზომვით ნიადაგის ტენინობისა და მარილიანობის ნიადაგის სხვადასხვა სიღრმეზე. 

EnviroSCAN ნიადაგის პრობმა პირველად დაიმსახურა ყურადღება სოფლის მეურნეობაში წყლის მოხმარების 30-50% შემცირებით და მოსავლის ხარისხისა და რაოდენობის შენარჩუნებით. დღეისათვის ის ფართოდ გამოიყენება სოფლის მეურნეობის ყველა სფეროში (საირიგაციო თუ სადრენაჟო პირობებში), კვლევის და სწავლების მიზნით, ბაღებსა თუ მინდვერბში.

EnviroSCAN პრობი არის ერთადერთი კომერციული პრობი, რომელიც უზრუნველყოფს ნიადაგის მონიტორინგს (40 მეტრამდე) ერთი და იმავე ჩარჩოს პრობით.

მახასიათებლები:

 • მრავალი სენსორი სხვადასხვა სიღრმისთვის
 • მცირედან (0-10სმ) დიდი სიღრმემდე კონტროლი (>40მ)
 • პრობის ზომა შეიძლება მორგებულ იქნეს საჭიროების თავისებურებას (მისი ზომის შეცვა შესაძლებელია მინდვრად)
 • 16-მდე სენსორი ერთ პრობში (ტენიანობა ან ტენიანობა/მარილიანობა)
 • სრული სერვისი
 • ინფორმაციის გადატანის მრავლობითი ოფცია

პრობის ლუქი

პრობის ძირი დალუგია ორმაგი რეზინის რგოლით რომ დაიცვას პრობის ქვედა ნაწიი ნიადაგის ჰენიანობის შესვლისაგან.

პრობის ღეროს ზედა ნაწილი კი დალუქულია ორი განსხვავებული დიზაინის სცობიტ, გამოყენების პირობების თავისებურებით.

EnviroSCAN ხრახნიანი სახურავი

 • სახურავი ამოშვერილია ნიადაგიდან
 • მარტივია საპოვნელად და მისადგომად
 • მჭიდროდაა დალუქული რეზინის რგოლით
 • მარტივი მოსახრახნად, უზრუნველყოფს მოსმსახურების გამარტივებს

                                                                              

EnviroSCAN ბრტყელი სახურავი

 • უზრუნველყოფს პრობის მდებარებას ნიადაგის ზედაპირიდან აწეულ პოზიციაში
 • წყალგაუმტარი, 3 -იანი ლუქ დიზინით
 • არიდებს დავარადო დაზიანებას ტენქიკისგან

EasyAG პრობი

EasyAG პრობი არის წვრიი მილი, რომელიც ინსტალირდება მარტივად. ხელმისაწვდომია ორი ზომის 30 სმ-იანი და 50-სმ-იანი, პრობების კონფიგურირება შესაძლებელია ნიადაგის ტენიანობის სენსორთან, რომ განისაზღვროს წყლის მოცულობითი შემცველობა მხოლოდ, ან TriSCAN სენსორთან, რომ განისაზღვროს, როგორც წყლის მოცულობითი შემცველობა აგრეთვე იონთა მოცულობითი შემცველობა.

ტექნიკური მახასიათებლები:

 • მრავალი სენსორი ანსაზღვრულ სიღრმეზე
 • EasyAG 30 - სენსორი 10სმ, 20 სმ, და 30 სმ სიღრმეზე-
 • EasyAG 35 - სენსორი 10სმ, 20 სმ,  30 სმ, 40სმ და 50სმ სიღრმეზე
 • ნახევრად მილოვანი პრობი

მართვის მილი

ორივე სახის პრობი ჩაყენებულია მართვის მილში რათა:

 • გაიზარდოს პრობი სიზუსტე მართვის მიის საშუალლებით
 • ააცილოს პრობი ნიადაგთან პირდაპირ კონტაქტს
 • კარგად შეფუთვა, რათა უზრუნველყოს დიდი ხნის მუშაობა
 • პრობის ინსტალირების დროს მინიმუმამდე შემცირებულია ნიადაგის დაზიანება