სხვა Yu Feng კომპანიები:

ზუსტი მონაცემების პროცესორი: ზუსტი სოფლის მეურნეობის სისტემა

ზუსტი მონაცემთა პროცესორი ("PDP") არის პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება ზუსტი მიწათმოქმედების მონაცემთა დამუშავებისათვის. ეს მოდუი შეიძლება დაუკავშირდეს PAM ნებისმიერ ვერსიას.

PAM რუკების მოდულთან და ზუზუსტესი ინფორმაციის დამუშავების მოდულთან ერთად არის ერთ ერთი სრულყოფილი პროგრამა ფერმერებისათვის მსოფლიოში.

FarmStar არის დასახელება რომელიც აღნიშნავს განცალკევებულ ფერმის რუკების სიტემას და მოიცავს ცოცხალი მეფინგის ფუნქციას gpMapper და PDP მოდულთან ერთად. FarmStar არის ბევრი მეცნიერ აგროქიმიკოსისა და აგრონომის არჩევანი ბიზნესში.
ისტორია.

Fairport პირველად გამოუშვა FarmStar 1997 წელს მას შემდეგ, რაც ჩართულ იქნა ავსტრალიისათვის მოსავლის პირველი მეფინგის სამუშაოში კორიგონთან ახლოს, დასავლეთ ავსტრალიაში. 1998 წელს FarmStar იყო ორიდან ერთადერთი პროგრამა, რომელსაც გააჩნია გლობალურად მოსავლის მეფინგის სისემა და მხოლოდ ერთადერთი პროდუქტი, რომელსაც სივრცულად ცვლილებად მონცემში შესწოების შეტანა შეეძლო.

1990 წლებში ახლო თანამშრომლობა გქვონდა ზუსტი მიწათმოქმედებისპროდუქტების მწარმოებელ ავსტრალიურ კომპანიებთან, როგორიცაა Precision Farming Australia, Farmscan, Rinex და KEE, რათა მომხდარიყო ერთობლივი დიზაინირება და განვითარება ცვალებადი ინფორმაციის გაცვლის ფორმატისა. ჩვენ ასევე ახლო თანამშრომლობა გვქონდა Senwes გუნდთან სამხრეთ აფრიკაში დოქტორ ფოურტან და კრისტო ჰელმთან. ეს პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები იყვნენ პიონერები სამხრეთ აფრიკაში ზუსტ მიწათმოქმედებაში, განსაკუთრებით ცვალებადი რაოდენობის სასუქების გამოყენების სფეროში. Senwes ჯგუფი იყო ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფის დისტიბუტორი მრავალი წლის განავლობაში სამხეთ აფრიკაში.
FarmStar ხელახლად იქნა დაწერილი 2000-2001 წლებში და შემდეგ მეორედ 2006 წელს... რისი შედეგიცაა ჩვენი დღევანდელი "PDP" რომელიც შეიძლება დაუკავშირდეს ნებისმიერ PAM პროგრამულ სისტემას... PAM-ის standalone სისტემისან PAM Enterprise და PAM SaaS-მდე.
ახალი PDP სისტემით ჩვენ წამოვადგინეთ ახალი მეთოდი სივრცულად ცვალებადი მონაცემების წარმოდგენის, "Kriging" გამოყენებით და სუპერ სწრაფი მეთოდით, რომელსაც ვუწოდებთ "Fairport Optimized".
PDP მთავარი უპირატესობა და სარგებელი არის ის რომ შეუძლია მონაცემების წაკითხვ დღეს არსებული მრავალფეროვანი სხვადავა ზუსტი მიწათმოქმედების სისტემებიდან და აგრეთვე დაეხმაროს მათ სხვადასხვა სახის რეცეპტების წარმოებაში. Fairport აქვს შეთანხმება მრვალა მწარმოებელთან რომლებიც აწარმოებენ ზუსტი მიწათმოქმედების პროდუქტებს.
იხილეტ ასევე: PAM-PrecisionLink
ქვემოთ მოცემულია რამოდენიმე პოტო PDPდან

შექმენით ძალიან სოფისტიკური და სწრაფი ფოტოები სივრცულად ცვალებადი მონაცემებისა, როგორიცაა მოსავლიანობა კომბაინის მოსავლის მონიტორინგის სისტემის საშუალლებით. PDP მონაცემის წამოდგენის სიტემა არის ძალიან ძლიერი და მოსახერხებელი... მორგებული მომხმარებელზე. PDP იყენებს სხვადასხვა მეთოდს მონაცემების მისაღებად მაგალითად ულტრა სწრაფ კრიგინგს.

ავტომატური წარმოება რუკის შრეების კონტურებისა სივრცულად ცვალებადი მონაცემების საფუძველზე (მოსავლიანობი მონაცემები, ნიადაის ანალიზის და სხვ.)

როგორ?

მას შემდეგ, რაც წარმოიქმნება პოტო თქვენი ზუსტი მიწათმოქმედების ინფორმაციის გამოყენებით კრიგინგიგს გამოყენებით ან "Fairport Optimised" მეთოდით უბრალო თითი დაჭერით "Generate Contours" ღილაკზე, PDP შექმნის ერების შევსებულ დახურული პოლიგონის გამოსახულებას (როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ). გვერდის გადაფურცვლის საშუალებით თქვენ კი შეგილიათ ნახოთ პოლიგონის სხვადასხვა შრეები.
ეს პოლიგონები შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს როგორც სამენეჯმენტო ზონები ან VRT ზონები და შენახულ იქნეს შემდგომი სარგებლობისათვის.

მოახდინეთ ინფორმაციული სეტის კომბინაცია რომ შექმნათ საშუალო მონაცემების წლების მიხედვით "Processing Over Year..." გამოყენებით, აგრეთვე საშუალო მოსავალი, ასევე შესაძლებელია გაკეთდეს მინიმალური მაქსიმალური მონაცემები თიტოეული კვადრატული მეტრის მიხედვით.
გამოიყენებთ ხელის GPS ჯიპიესი, რომ მონიშნოთ ადგილები და მოახდინოთ ინფორმაციის გადატანა თქვენს კომპიუტერში.
მოახდინეთ ეკრანზე გამოტანა სტატისტიკური ანალიზური მონაცემებისა ფართობის მიხედვით.

დააჯგუფე მონაცემები საძოვრის ანალიზისათვის. განსაზღვრე მოსავლიანობა და სხვა სურათები "Image Constraint" სისტემის გამოყენებით.

გადმოიტან შენი მონაცემები როგორც "CSV" ექსელში. გადაიტანე "CSV" ფაილები ექსელიდან.
შექმენი "VRT" სარეკომენდაციო რუკები ყველა გამოყენებული ცვალებადი რაოდენობის კონტროლის სისემებისათვის (John Deere, Raven, AgLeader, Topcon/KEE, Farmscan, Rinex, Flexicontrol, SHP FIle Systems) ზუსტი თესვისათვის, სასუქებისა და ფესტიcიდების გამოყენებისათვის.

მოახდინე კომბინირება მოსავლის მონაცემებისა ნებისმიეი მონიტორინგის სისტემიდან... თუ გყავთ ფართობში John Deere, Case ან Caterpillar კომბაინი, FarmStar მოახდენს მათი მონაცემების დატანას ერთ რუკაზე.
ცოცხალი GPS მეფინგი (მხოლოდ FarmStar), მოძრავი დისპლეის რუკა. შექმენით ფერმის რუკები ინტერაქტიულად. PAM+PDP მომხმარებლებს შეუზიათ აგრეთვე FarmStar გამოყენება ყოველგვარი დამატებითი რიებულების გარეშე.