სხვა Yu Feng კომპანიები:

PocketPAM2 მონაცემების მობილური შეკრება, ქართულად!

PocketPAM2 არის მობილური ინფორმაციის შესაყვანი და PAM პროგრამული უზრუნველყოფის სათადარიგო გადაწყვეტა. მისი გამოყენება ეფექტურია ნებისმიერი მობილური აპარატიდან, რომელსაც გააჩნია ვებ ბროუზერი , როგორიცაა:

აიპოდი

აიფოუნი

აიპადი

ანტროიდ ტელეფონი

მაკი

ვინდოუსი

ვინდოუს ტაბლეტები

ნებისმიერი მოწყობილობა, რომელსაც გააჩნია საფარის ან ქრომის ბროუზერი

ახლა ხელმისაწვდომია ქართულ ენოვანი ინტერფეისით ქართულლი და ინგლისური მონაცემთა ბაზით

მონაცემთა სინქრონიზება მონაცემთა ბაზიდან ვაიფაის, მობილური ინტერნეტისა და უსბი პორტის საშუალებით.

PocketPAM2 მოდულები: დამოიდებულია იმაზე თუ რით სარგებლობთPocketPAM2 მებაღეობისათის თუ PAM Ultravit.

მოსავლის დღიური

მოიცავს ყოველდღიურ ამოცანებს, ტექნიკით ჩატარებულ სამუშაოებს, დარგვის, მოსავლის აღებისა და ირიგაციის მონაცემებს, სასუქებისა და პექტიციდების გამოყენების ყოველდღიურ ინფორმაციას. არჩევითი კონტროლი პესტიციდების შესხურებისა და ამინდის დეტალები. გამოიყენებთ  PAM ავზის მიქსი ან შექმენი საკუთარი Use PAM tank mixes-ში. დააწექით დაგეგმილი მოვნლენების ღილაკს და გადააქციეთ მიმდინარე მოვლენად.

ამინდი

მოახდინეთ ინფორმაციის შეყვანა და შეამოწმე დაკალიბრება

მუშაობს სინქრონულად  PAM ნალექების სისტემასთან და მოიცვს მნიშვნელოვან ოპციებს ამინდის პროგნოზისა. ტემპერატურა, ტენიანობა, აორთქლება და სხვა.

ნალექების და ამინდის პროგნოზის გრაფიკული გამოსახულებები

GP დღიური

მოიშორეთ თავიდან ძველი დღიური...

არის სინქრონი PAM გენერალური მიზნის დღიურის.  გამოიყენება ძირითადი ინფორმაციის ჩასანისნად. შესაძლებელია რემაინდერის და რიცხვითი ნიშნების დამატება. აკეთებს გრაფიკებს ნებისმიერი მონაცემების.

მინდვრის რექსი

გამოიყენება კონსულტანტებისათვის რომ მოაწყონ მინდვრის რეკომენდაციები. რეკომენდაციები ჩნდება PAM პროგრამაში. დამატებით მახასიათებლებს მოიცავს SMS ან Email გაგზავნა მომხმარებელთან ან ცონტრაქტორტან.

gpsScout

გამოიყენება მოსავლის ანალიზისთვის. მავნებელ დაავადებების და სარეველების შესახებ ინფორმაციის შესაყვანად.  GPS სარგებლობა შესაძლებელია მოსავლის მონიტორინგთან ერთად.  PAM მაპინგთან ერთად შესაძლებელია სხვადასხვა რუკის ფენბით სარგებლობა საზზიებელ ინფორმაციასთან კავსირში თუ GPS ოპცია არ არის ხელმისაწვდომი. gpsScout შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე მინდორში ადგილების მოსანისნად. კვლევისა და მონიშნის ადგილები შესაზლებელია ატვირტულ იქნეს PAM მეპინგზე.

ინვენტორი

ინვენტორის შესახებ მონაცემების ჩაწერა წასა . შენახვის ადგილის ინვენტორის ჩანაწერები...

ფონდი

ფონდის თეიქერის მოდული დიზაინირებუია, რომ მოხდეს 

დროის  ჩამწერი

გამოიყენება მოვლენათა ჩასანიშნად, თუ როდის მოხდა, სად მოხდა და რა დრო დასჭირდა. სინქრონიზებული მონაცემთა ბაზა PAM, თანამსრომლების საატობრივი ღირებუება ემატება მონაცემებს.

მეცხოვეეობა

ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიგვეცა იმდენივე ფუნქცია  PocketPAM2 მეცხოველეობის დღიურისათვის რამდენიც აქვს PAM მეცხოველეობის დღიურს. მცირედი გამონაკლისებით ეს იქნა შერჩეული. ამ მოდულის გამოყენება შესაზლებელიარომ მოხდეს მეცხოველეობაში მონაცემთა ჩანიშვნა: მოძრაობის, ვეტერინარული დახმარების, კვების, კრეჭის, შეჩვარების, შობადობის, სიკვდილის და სხვა.

საძოვრის კონტროლი

საძოვრის კონტროლი გამოიყენება რომ მოხდეს მონაცემთა ჩანიშვნა საძოვარზე საკვები ბალახების ზრდის და მეჩხერიანობის კონტროლი. შესაძლებელია აგრეთვე შერეული საზოვრის ინფორმაციის შენახვაც. მოახდეინეთ დისპლეიზე გამოტანა საზოვარზე მცენარის ზრსის, საკვების  რაოდენობისა და ჯამურად მოცული საძოვრის შესახებ.

რუკები

ფენები: ფენების მართვის სისტემა უზრუნველყოფს რომ შეარჩიოთ ფენა PAM რუკებიდან და დაამატოთ სხვა ფენა.