სხვა Yu Feng კომპანიები:

PAM ვენახის პროგრამული უზრუნველყოფა

გაინტერესებთ, პრაქტიკული, მარტივი და დახვეწილი მოწყობილობა თვენი ვენახის მენეჯმენტისათვის?

PAM, ჯიბისPAM და ვაზის პროგნოზი არის სრუყოფილი ხელსაწყო თქვენი ვენახისათვის

ისტორია

Fairport მუშაობდა ავსტრალური ვაზისა და ღვინის ბიზნესის სფეროში 1988 წლიდან როდესაც დაიწყო Hunter Valley ვენახებისათვის მენეჯმენტ სისტემის განვითარება.  შესაბამისი პროგრამა შემუშავებულ იქნა 1990 წლებში, რომელიც გამოიყენებოდა სხვადასხვა მევენახეებისა მიერ და გამოყენებულ იქნა სამხრეტ ავსტრალიში მებარეობისა და მევენახეობის სდელი საცდელის მიერ ლიქსტონში, ნურიოთპასა და ლენსვუდში.

1990 წლის ბოლოდან ფეარპორტის პროგრამული უზრულველყოფა გაერთიანებულ იქნა პამის ულტრაკროპის ვენახის სპეციფიურ პროგრამულ უზრუნველყოფასთნ. პამის ულტრაროპი მიღებულ იქნა ავტრალიის მრავალი მევენახე მენეჯრების მიერ და ამის შესაბამისად პამმა გამოუშვა უფრო მეტი სპეციფიკისა და ფუნქციის მქონე PAM Ultracrop - მევენახეობის სპეციფიკური ვერსია.

 2004 წელს Fairport დაუახლოვდა მევენახეობის კვლევით ცენტრს, რომელსაც ჰქონდა შექმნილი "AusVit" პროგრამა და ეძებდა კარგ დასაყრდენს მისთვის. Fairport დათანხმდა რომ ყოფილიყო მისთვის დასაყრდენი და შეურთდა  ამ სარისკო პარტნიორობას. Fairport გადაწყვიტა რომ დაერქვა ამ ახალი პროგრამისთვის PAM AusVit. PAM AusVit გაშვებულ იქნა რეალიზაციაში 2004 წლის ივლისში.

მოგვიანებით იგივე წელს Fairport შეუერთდა ყურძნისა და ღვინის კვლევის ცენტრს და ვიქტორიის პირველადი ინდუსტრიის დეპარტამენტს რომ მოეხდინათ მათი კომერციალიზაცია მატი მევენახეობის პროგნოზირების ტექნოლოგიის. ანალოგიურად ეს კავშირიც იყო რისკიანი. ახალი მევენახეობის პროგნოზირების ტექნოლოგია გაშვებულ იქნა რეალიზაციაში 2004 წლის ოქტომბერში.  ყურძის პროგნოზირების მოწყობიობა მიეწოდება მომხმარებელს უფასოდ Palmთან და PocketPC ინფორმაციის შესაყვან პროგრამასთან ერთად  ვაზის ანალიზისათვის.

წაიკითხეთ მეტი ინფორმაცია ყურძნის პროგნოზირების მოწყობილობის შესახებ

PAM UltraVit გათვლილ იქნა სამუშაოდ საზღვარგარეთ და ახლა ხელმისაწვდომია, ესპანურ, პორტუგალიურ, რუსულ და ქართულ ენებზე. რამდენიმე ავსტრალიისათვის სპეციფიკური მახასიათებლები მოცილებული აქვს PAM UltraVit ვერსიას.

ვიდეოს სანახავად PAM UltraVit შესახებ დააკლიკეთ აქ