სხვა Yu Feng კომპანიები:

PAM ფერმის ანალიზი და საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფა

ავსტრალიური ბაზრის ლიდერის და მრავალგზის გამარჯვებულის მიერ დამზადებუი ჩამწერი მოწყოილობები გამოყენებულია ფერმერების, სოფლის მეურნეობის დეპარტმენტისა და CSIRO საცდელი სადგურებისა და სოფლის მეურნეობის კოლეჯების მიერ ავსტრალიაში. ენტერფრაიზის და მიდთაიერ ენტერფრაიზის ვერსიები PAM QA Plus-ს არის ორპორატიული ფერმების მიერ გამოყენებული სხვადასხვა ქვეყნებში, სუდან/სი, სამხრეთ აფრიკაში, ახალ ზელანდიაში, ბრაზილიაში, რუსეთსა და ეტიოპიაში.

PAM სტანდარტი უზრუნველყოფს "Paddock Action Management" სხვადასხვა ფუნქციაფს და ნებას აძლევს მენეჯერებს მოახდინონ სხვადასხვა სახის პროცედურების შესრულება აღნიშნული ხელსაწყოთი, მოხდეს შერჩევა საურველი და დაბლოკოს რომელიმე საძოვარი განსაზღვრული ოპერაცია და შემდეგ შეადაროს რეალურ ბიუჯეტს და დანახარჯებს.

ისტორია

PAM განვითარება დაიწყო  1988 წელს. PAM 1.0 ვერსია გამოსულ იქნა 1989 წლის გასაფხულზე და მაშინათვე დაიმსახურა ყურადღება ავტრალიის სხვადასხვა ფერმერულ მეურნეობებში.

დასავლეთ ავსტრალიის, და სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის დახმარებით PAM მესაქონლეობის სექცია მნიშვნელონად განვითარდა 1989-1990 წლების დასაწყისიდან და დასჭირდა 20 წელზე მეტი, რომ გამხდარიყო მსოფლიოში ცნობილი ბრენდი. 

1990 წლიდან PAM დაიწყო ოპერაციათა მორგება ავსტრალიის, ახალი ზელანდიისა და სამხრეთ აფრიკისათვის. PAM-ს UltraCrop და Viticulture ვერსია გამოეყო საწყის ვერსიას 1990 წლის ბოლოს. დღეისათვის PAM გამოყენებულია მსოფლიოს ყველა კუთხეში.

PAM არის ფერმის მენეჯმენტისა და აღრიცხვის პროგრამა, რომელიც ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე. მონაცემების შეყვანი ადგილობრივი კადრების მიერ მარტივია და გრაფიკების სწავა მოითხხოვს ძალიან მცირე დროს.

კულტურები 

ბიუჯეტირება, დაგეგმვა და ყველა შენი საქმიანობის ჩაწერა, მცენარეთა განვითარებისათვის, მოსავლის აღებისათვის და მონიტორინგისათვის ბამბიდან სოიომდე და კანოლამდე, ლობიდან ქერამდე.... შაქრის ჭარხლიდან სოიომდე... ასობით რეპორტი, გრაფიკები და რუკები კეთდებოდა წლების გნმავობაში მეტი სარგებლის მისაღებად. დაამატე PDP მოდული  PAM სრულყოფილად მცენაის ზრდის მონაცემებისათვის.

PAM QA+ პროგრამის ვიდეოს სანახავად დაალიკეთ აქ

მესაქონლეობა

არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად დიდი, მცირე ან განსხვავებულია თქვენი მესაქონლეობის საქმიანობა - PAM ეფექტურია ყველა სახის მესაქონლეობის ოპერაციისათვის მათ შორის მეცხვარეებისათვის.

ვიდეოს სანახავად დააკლიკეთ აქ

მარჯინალური მოგების ანალიზი


მოახდინე ანალიზი წყლის გამოყენების ეფექტურობის - მნიშვნელოვანი მონაცემები ნალექებისა და ამინდის პროგნოზის შესახებ გრაფიკის სახით კუულტურისა და ფარტობის მიხედვით და მოქცემთ ნათელ სურათს წყლის გმოყენების ეფექტურობის.

 გამოიყენეთ უპირატესობა 20 წლიანი განვითრებისა

PAM არის პირველადი წარმოების მონაცემების შეგროვების სისტემა.

ფრთობის მონაცემების ჩაწერა სანისნსი არის რთული და ტითქმის შეუძლებელი ანალიზის გაკეთებისათვის. ყველა ფერმერმა იცის ფასი ინფორმაციისა რომელიც გამორჩათ მათ.

PAM უპირატესობას წარმოადგენს მისი 2 დეკადიანი არსებობა. ათასობით კლიენტი ეკონტაქტობოდა კომპანიას თავიანტი მოტხოვნის შესაბამისად, რომ PAM ყოფილიყო წამყვანი დარგში. PAM უბრალოდ ხდება უფრო და უფრო მეტად ძლიერი და გამოსადეგი.

PocketPAM2 - ირებს ყველა წყაროს - Fairport's ინფორმაციის შემყვანი მოწყობიობა ეწყობა PAM ვერსიას.

ოფციები:

მეფინგის მოდუი - ფერმის მეფინგის პროგრამა

PDP - ზუსტი ინფორმაციის პროცესორის მოდული

მულტიკლიენტური მოდული

IAR - ინდივიდუალური ცხოველის მოდუი

ქსელი

მასპინძელი - PAM SaaS- პროგრამუი უზრუნველყოფის სერვისი - გადაიტანეთ PAM მონაცემები მასპინძელ PAM SaaS სერვისში. გამოიყენეთ PAM ონლაინი ყველგან და ყოველთვის.

PAM საწარმოებისათვის - ხელმისაწვდომია ჩვენი ყველა PAM ვერსიისათვის ფერმერული მეურნეობების მოთხოვნის შესაბამისად, უსაფთხო და ცენტრალიზებული მონაცემთა ბაზის სისტემით.

ყველა PAM ვერსიით სარგებლობა შეიძლება ლოკალური ქსელიდან, შიდა ოფისის ქსელიდან და ბიზნეს პარტნიურის ქსელიდან.

კარგია ყველგან სა დაც კომპიუტერია. მონაცემები იცვლება წარმოების ადგილიდან ყველა დაკავშირებულ სამუშაო სადგურების ხედში. როდესაც მონისნავთ იფრომაციის გაიარებას ყველა გაზიარებულ კომპიუტერში გამოჩნდება მონაცემები. ნახე ცვლილებები სხვა კომპიუტერიდან როცა ეს მოხდება.