სხვა Yu Feng კომპანიები:

მომსახურეობა მეცხოველეობის სფეროში

ავტორიტეტული. პრაქტიკული. გამოცდილი. კომერციული. საუკეთესო პირუტყვი, საუკეთესო საკვები და საუკეთესო ტექნიკა მსოფლიოში არის უსარგებლო ექსპერტის გარეშე, რომელიც ამ ყველაფერს ერთად არ მართავს. ჩვენ გთავაზობთ ფართო სპექტრს ცხოველთა ჯანმრთელობის, კვების, გაშენების და მარკეტინგული მომსახურების, გამოცდილი ვეტერინარებისა და ცხოველთა მეცნიერების დახმარებით.


ჩვენი პრიორიტეტების იერარქია ასე გამოიყურება :
1. დაავადებების კონტროლი
2. ხანჯთეფექტური კვების პროგრამების დანერგვა
3. ეფექტური და იაფი რეპროდუქციის სისტემები
4. გენეტიკური გაუმჯობესება, მათ შორის ახალი ჯიშების დამოყვანა და ხელვნური რეპროდუქცია საჭიროების შემთხვევაში


ამ ჭკვიანური გზების გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია არაეფექტური წარმოების სისტემები ვაქციოთ მომგებიან და ეკოლოგიურად მდგრად სისტემებად. ტიპიური მომსახურებები:

ხელოვნური რეპროდუქცია მომსახურება: ხელოვნური განაყოფიერება, ემბრიონის ჰიპერემია და გაყინვა, ემბრიონის შესახვა ცხვარში, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვში, ღორში და თხაში.

კვების მომსახურება: მიმდინარე კვების სტატუსის შეფასება და ხარჯთეფექტური კვების რეჟიმის განვითარება ღორებისთვის, ცვრებისთვის, საქონლისთვის და თხებისთვი.

დიზაინი, მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ოპერირება ცხოველთა წარმოების ობიექტების, მათ შორის საღორეები, სარძევე ფერმები და ა.შ.

დიზაინი, მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ოპერირება კვების გადამამუშავებელი საწარმოების, მათ შორის სასაკლაოების, რძის, ყველის და ნაყინის ქარხნების და ა.შ.


კადრების სწავლება მეცხოველეობის სფეროში, მათ შორის, პირუტყვის დამუშავებაში, პრევენციული მედიცინაში, მარკეტინგში და ხარისხის უზრუნველყოფაში.

მეცხოველებაზე დაფუძნებული ბიზნესის პროექტების მართვა.

მეცხოველეობაზე დაფუძნებული ბიზნესის ტექნიკური განხორციელების ანალიზი და ბიზნესის დაგეგმვა.