სხვა Yu Feng კომპანიები:

IrriMAX საირიგაციო პროგრამული უზრუნველყოფა

IrriMAX პროგრამული უზრუნველყოფა

ხსნის საიდუმლოებებს ნიადაგის წყალთან და მარილიანობასთნ დაკავშირებით

დააჭირეთ აქ რომ შეიტყოთ სიახლე IrriMAX შესახებ.

Sentek-ის ნიადაგის ტენიანობისა და მარიიანობის მონიტორინგის შედეგების ნახვა შესაძლებელია IrriMAX-ის მიერ. მოწყობილობა არის საბოლოო მომხმარებლის ინტერფეისი და საშუალებას იძლევა მოხდეს მუდმივი კონტროლი ნიადაგში ტენიანობისა და მარილიანობის ცვლილების დინამიკისა.

უკანასკნელი მიმოხილვით მომხმარებების 90% შეფასა IrriMAX როგოც მნიშვნელოვანი დამხმარე მენეჯმენტ საშუალება.

 IrriMAX არის მარტივი მოსახმარად და უზრუნველყოფს მრავალი საიტის გადახედვას ერთი შეხედვით.

მნიშვნელოვანი მახასიათებლები:

 • ფუნქციური სამუშაო დაფა უჩვენებს გრაფიკულ გამოსახულებას ნიადაგის ტენიანობისა სხვადასხვა ადგილების.
 • მარტივი გრაფიკები
 • სწრაფი და მარტივი გადიდებისა და შემცირების ხელსაწყოები
 •  ეკრანზე ინდივუდუალირად გამოტანა ნიადაგის სხვდასხვა სიღრმისა და პროფილში ტენიანობის

 • განსაზღვრა მცენარის განვითარების სტადიისა, რაც საშუალებას იძლევა ცვლილებებისა მცენარის ზრდისა და ფესვთა სისტემის განვითარების შესაბამისად
 • შესაძლებლობა კომენტირებისა გრაფიკის ნებისმიერ ადგილას
 • მრავალი გრაფიკის გამოტანა ერთ ეკრანზე, რაც საშუალებას იძლევა შედარდესგანსხვავება მდებარეობისა და სეზოის მიხედვით
 • სხვადასხვა ტიპის გრფიკები ხაზოვანი, წერტილოვანი და სხვა, ხოლო ცვლილებების გრაფიკი უჩვენებს წყლის ონეს მოცემულ პირობებში
 • იმპორტირება სხვა მონცემებისა ნიადაგის ტენიანობასა და მარილლიანობასთან დაკავშირებით
 • მარტივი საშუალება ინფორმაციის მეილზე გადაგზავნის

 • სტანდარტული და პრემიუმ პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენია წარმოადგენს მძლავრ საშულებას მომხმარებლისათვის
 • "Webify" ფუნქცია კი უზრუნველყოფს მონაცემების ატვირთვას საიტზე, რათა ინტერნეტში იქნეს ნახული მონაცემები
 • მონაცემთა ანალიზის მოწინავე რეპორტი

 • შეტყობინება ნიადაგის ტენიანობის გაზრდის ან შემცირების შემთხვევაში