სხვა Yu Feng კომპანიები:

INTA სათბურის კლიმატ კონტროლი

ჯანმრთელობა, პროდუქტიულობა, მოგება. ეს სამი ფაქტორი საბთურში დამოკიდებულია ტემპერატურის, ტენიანობის, შუქის კონტროლზე და კარბონ დიოქსიდის დონზე. კლიმატ კონტროლის გარეშე, ყოველი დღეს სავსეა რისკებით.

დაცული ნათესები

სათურის დანიშნულება არის გაზარდოს გარკვეული ნათესების წარმოების პერიოდი და დაიცვას ის გარე ფაქტორებისგან, როგორიც არის დაბალი

ტემპერატურა, წვიმა, ქარი და პატაზიტები.

ეფექტური კონტროლის სისტემა ნიშნავს პროდუქტიულობას, ჯანმრთელობას და მომგებიანობას.

როდესაც ვხვდებით მნიშნელოვან ინვესტიციას სათბურის მშენებლობაში, რომლიც მიზანია მწარმოებლურობის და ხარისხის ოპტიმიზაცია, INTA CDC კლიმატ კონტროლი არის აუცილებელი ელემენტი, რომელიც დაგეხმარებათ რაციონალურად მართოთ გარემოს პარამეტრები ისე, რომ მიიღოთ მაქსიმალური მოგება თქვენი ინვესტიციიდან.

დაავადებების სიხშირე ნოტიო და თბილ გარემოში, რომელშიც იზრდება სხვადასხვა ნათესები, სათბურში, შეიძლება იყოს უფრო მაღალი, ვიდრე ღია სივრცეში, თუ თქვენ არ მართავთ გარემოს პარამეტრებს, ტენიანობასა და ტემპერატურას.

ამიტომ საჭიროა გარემოს კონტროლის სისტემის ქონა, რომელიც განახორციელებს ეგექტურ კონტროლს გარემო პირობებისა.

INTA CDC კლიმატ კონტროლის სისტემა (CCS) აკონტროლებს სათბურს რაციონალურად შემდეგი კლიმატური პარამეტრების კოორცინაციის:

გათბობა (დაწყებითი, საშუალო, ნიადაგი)
ვენტილაცია (2 ზედა, 2 მ გვერდითა)
ეკრანები (თერმული, ჩრდილის, დაფარული)
მაქსიმალური და მინიმალური ტენიანობის კონტროლი
Co2
ხელოვნური განათება
სპეციალური პროგრამები, სარწყავი, ნისლის და ფუმიგაციიას.

ყოველ INTA CDC CCS კომპიუტერს შეუძლია აკონტროლოს 4 ინდივიდუალური კლიმატის კომპონენტი. კომპიუტერული პროგრამა გამოსადეგია სათბურის კლიმატური პარამეტრების დისტანციული პროგრამირებისთვის და მონაცემების შეყვანისთვის.

გათბობის კონტროლი

CCS გთავაზობთ ინტეგრირებულ კონტროლს სამამდე გათბობის სისტემის ყოველი კლიმატური ზონისთვის სამი სარქველის, ცირკულაციის ტუმბოს კონტროლის ჩათვლით, კოორდინირება რაციონალური გზების მომხმარებლის კრიტერიუმების მიხედვით, სასურველი ტემპერალუტის დაყენება, მზის ამოსვლის და ჩასვლის მუშნულის დაყენება.

პირველად და მეორად გათბობის სისტემები შეიძლება იმუშაონ ერთდროულად ან ცალცალკე, ჰაერის ტემპერატურის და ნაკადის ტემპერატურის კონტროლით.გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ გარე ჰაერის ტემპერატურა, მზის რადიაციის დონის, დაგროვილი მზის ენერგია და ტენიანობის მონაცემები. გარე ტემპერატურის მონაცემები გვაძლევს საშუალებას წინასწარ განვსაზღვროთ ცვლილებები და შევუსაბამოთ ჩვენი მონაცემები, გავზარდოთ სიზუსტე და ენერგიის დაზოგვა.

ნიადაგის გათბობის სისტემა გთავაზობთ ნიადაგის ტემპერატურის და ზრდის სუბსტრატის იდეალურ კონტროლს.


მზის ენერგის და ტემპერატურა

მზის ენერგია და ტემპერატურა არის ორი აუცილებელი პარამეტრი მცენარეების ზრდისთვის და უნდა იყოს კოორდინირებული რაციონალური გზით. როდესაც ჩვენ გვაქვს მაღალი მზის რედიაციის დონე, ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ ჰაერის ტემპერატურა, რომ მივაღწიოთ ოპტიმალური ზრდას. დღის განმაბლობაში მზის ენერგიის დიდი რაოდენობით აკუმულაციის შემთხვევაში, CDC გაზრდის ღამით ჰაერის ტემპერატურად მცენარეთა ზრდის გაუმჯობესებისთვის.

გათბობა გვეხმარება მაქსიმალური ტენიანობის დონის კონტროლში

როდესაც სათბურში არის მაღალი ტენიანობა, CCS კომპიუტერს აქვს ამ პრობლემის კონტროლის რამდენიმე გზა. პირველი, შეიძლება გამოყენებული იყოს ვენტილაცია, მაგრამ თუ ეს არ არის საკმარისი კომპიუტერს შეუძლია გაზარდოს მილის მინიმალური ტემპერატურა და ამით თავიდან აიცილოს კონდენსაცია, მცენარეების სტრესი და დაავადებები.

მძლავრი და უნივერსალური სავენტილაციო კონტროლი

ეფექტური სავენტილაციო სისტემის გამოყენებამ შეიძლება თავიდან აგვაცილოს სიცხე, მცენარეების დაავადებები და სწორედ ამიტომ ჩვენ განვავითარეთ ვენტილაციის კონტროლი CCS კლიმატის კომპიუტერის მეშვეობით, რომელსაც შეუძლია აკონტროლოს 4–მდე ფანჯრის სისტემა დაყოფილი ორ ზედა და ორ ქვედა სავენტილაციო ხვრელად, რომელიც იღება იმის მიხედვით, თუ როგორია სათბური, გარემოს პირობების გათვალისწინებით და თქვენ მიერ დასახური კრიტერიუმების მიხედვით 8 დროის სარტყელში დღის განმავალობაში. რა თქმა უნდა, მიმართულება და ქარის სიჩქარე, ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობის დონე არის პარამეტრები, რომელთა რაციონალური კომბინაცია გვაძლევს სავინტილაციო სისტემის ეფექტურ კონტროლს.

ეფექტური სიგნალიზაცია ნათესების და სათბურის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად

CCS შეიცავს ყველა საჭირო სიგნალიზაცია სათბურის და მცენარეების დასაცავად. ეს სიგნალიზაციების ასევე გამოსადეგია წვიმისთვის, ქარის სიჩქარისთვის და მაღალი და დაბალი ტენიანობისთვის.

ეკრანის კონტროლი

თერმული ეკრანი საშუალებას გვაძლევთ დაიცვათ მცენარეები დაბალი ტემპერატურისგან და ამავე დროს დაზოგოთ ენერგია. ჩრდილის ეკრანები საშუალებას გაძლევთ დაიცვათ ნათესები ჭარბი

რადიაციის და მაღალი ტემპერატურის დროს. ეკრანების კონტროლი არის CDC კომპიუტერის ინტეგრირებული ნაწილი და სრულად მიბმულია გათბობის და ვენტილაციის კონტროლზე. CDC პროგრამა ასევე გაძლევთ ეკრანების თანდათანობით რეტრაქციის საშუალებას სათბურში განათების დონნის შესაბამისად, რომელიც მნიშნელოვანია ნათესებისთვის.

ყველა გასათვალისწინებელი ფაქტორი

CDC კონტროლი ითვალისწინებს მზის რადიაციის დონეს გარეთ და სათბურის შიგნით, სათბურში ჰაერის ტემპერატურად და ასევე აჩვენებს სადგურების ტემპერატურად გარეთ და გარე ეკრანებისთვის CDC აკონტროლებს ქარს, წვიმას და განათების დონეს.

თერმული ეკრანების კონტროლი

თერმული ეკრანების კონტროლი დაფუძნებულია როგორც ფიქსირებულ დღე–ღამის ცვლაზე ან ასტრონოლიურ საათებზე, ასევე სათბურის ტემპერატურაზე და გარე კლიმატზე.

ჩრდილის ეკრანების გარდამავალი რეტრაქცია

ჩრდილის ეკრანების კონტროლი დაფუძნებულია გარე განათების დონზე ან შიდა ტემპერატურაზე. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია ეკრანის კონტროლი ასევე შიდა განათების დონის მიხედვით. ეკრანის რეტრაქცია შეიძლება ოპერირებდეს სასურველი განათების დონის მიხედვით და ამით ჩვენ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ბალანსი ტემპერატურასა და განათებას შორის.

გარე დამონტაჟებული ეკრანების კონტროლი

როგორც CDC კლიმატური კომპიუტერის მუდმივი განახლების და განვითარების მაგალითი, უნდა წარვადგინოთ გარე კონროლის მონიტორი, რომელიც ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, როგორიც არის წვიმა, ქარი და განათების დონე.

ეკრანების რეტრეაქცია კლიმატურ პარამეტრებთან მიმართებაში

ეკრანების ავტომატური კონტროლი დაფუძნებულია მებაღის მიერ განსაზღვრულ პარამეტრებზე და კლიმატურ პარამეტრებზე როგორიც არის ტენიანობა, განათების დონე, ტემპერატურა სათბურში და მის გარეთ.

ტენიანობის კონტროლი

ტენიანობის კონტროლი არის სათბურში არის მნიშვნელოვანი მცენარეების ზრდის სტიმულირებისთვის და ფსიქოლოგიური პრობლემებისა და დაავადებების თავიდან

ასაცილებლად. ჩვენ განვავითარეთ ტენიანობის კონტროლის ყველაზე სრულყოფილი სისტემა.

ტენიანობის მაკონტროლებელი რამდენიმე რეჟიმი

ტენიანობის კონტროლის 4–მდე რეჟიმი: %RH, დელტა X, დელტა T, ორთქლის წნევის დეფიციტი (VPD).

VPD არის ტენიანობის კონტროლის ყველაზე ეფექტური საშუალება. ეს არის ზუსტი მაჩვენებელი მცენარეების სტრესის დონის, შესაბამისად მისი დაანგარიშება ითვალისწინებს ტემპერატურას და ტენიანობას. ჩვენ ასევე დღის განმავლობაში გვაქვს 8 სხვადასხვა პერიოდი, რომელშიც შესაძლებელის სხვადასხვა დონის დაყენება.

დამტვერვის სპეციალური პროგრამა

სპეციალური კლიმატური პროგრამა დამტვერვის დასახმარებლად. ეს პროგრამა მოიცავს დაბალი ტენიანობის პერიოდს იმისთვის რომ მოხდეს დამტვერვა და შემდეგ მიიღწევა ტენიანობის ოპტიმალური დონე.

მინიმალური ტენიანობის კონტროლი

ზაფხულის განმავლობაში, როდესაც არის ძალიან მაღალი ტემპერატურა, ჩვენ შეგვიძლია გავააქტიუროთ დატენიანების სისტემა, რომელიც აგვარიდებს მცენარეების სტრესს. ეს არის სპეციალური პროგრამა ნისლის სისტემის კონტროლისთვის, რომელიც დაფუძნებულია შეკუმშულ ჰაერზე, გაგრილებაზე ან ნებისმიერ სხვა დატენიანების სისტემაზე რომელიც დაყენებულია თქვენ სათბურში.

ტენიანობის კონტროლის სისტემა შესაძლებელს ხდის შევინარჩუნოთ ტენიანობის  დონე ოპტიმალური მცენარეთა ზრდისთვის, ზე სტრესული დონე და ნაკლები გაჯერებული დონე, დაავადებების გავრცელების თავიდან ასაცილებლად.

CO2 და ხელოვნური განათების კონტროლი

ორი ძალიან გამოსადეგი ფუნქცია ზოგი ნათესისთვის. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ  სასურველი CO2 დონე და ასევე ვაკონტროლოთ განათების სისტემა, რომელიც გვეხმარება დაბალი განათების პერიოდში და ახანგძლივებს დღეს იმ ნათესებისთვის, რომლებიც ამას საჭიროებენ.

სპეციალური პროგრამები

ირიგაცია, ნებულიზაცია და ფურმიგაცია

ზოგი სპეციალური პროგრამა დამუშავებული იყო მომხმარებელთა მოთხონის საფუძველზე და სურვილისამებრ შესაძლებელია მისი შეცვლა.

CCS სისტემასთან ერთად, რომელსაც აქვს ყველა ზემოთ აღწერილი ფუნქცია და 4–მდე განყოფილება ყოველი მოწყობილობისთვის, ჩენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ სისტემის შემცირებული ვერსია "CCS Basic", რომელსაც აქვს ნაკლები ფუნქცია და არის გათვლილი უფრო მარტივ სათბურებზე კონკურენტულ ფასად.

კლიმატ კონტროლის პროგრამა კომპიუტერისთვის

ეს არის აუცილებელი დანამატი, სათბურში კლიმატის კონტროლის მენეჯმენტის განსახორციელებლად. განსაკუთრებით, როდესაც არსებობს რამდენიმე განყოფილება მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გადაცემა და კომპიუტერთან კომუნიკაცია პარამეტრების მარტივი დანერვგისა და ზედამხედველობისთვის.

შესაძლებელია პროგრამის გამოყენება ტელეფონის მეშვეობით ან სხვა კომპიუტერის მეშვეობით. ჩვენ ვიყენებთ ინგლისურ, რუსულ ან ქართულ ინტერფეისს, მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად და ადგილობრივად ვახორციელებთ სრულ პროგრამულ მხარდაჭერას.

ქსელი, რომლის მეშვეობითაც მონაცემები გადის სწრაფად და ეფექტურად

CDC კომპიუტერები შეიძლება დაკავშირებული იყოს კაბელით ქსელის შესაქმნელად, რომლითაც მონაცემები გადავა სხწაფად და ეფექტურად. ეს ქსელი დაკავშირებულია კომპიუტერთან, რომელიც არის ძალიან მდგრადი ჩარევებისადმი და მუშაობს მაღალ სიჩქარეზე პრობლემების გარეშე.


სამრეწველო უსაფრთხოების გადაცემული ქვეყნას

საკომუნიკაციო ქსელის ეფუძნება ინდუსტრიულ სტანდარტს, რომელიც გადადის მზარდ მსოფლიოში. იგი უპრობლემოდ მუშაობს შორ დისტანციებზე, ხმაურიან გარემოში და მაღალ სიჩქარეებზე.