სხვა Yu Feng კომპანიები:

Huma Gro® ნიადაგის პროდუქტები: მიმოხილვა

რა არის Humagro პროდუქტები?

36 წლის წინ არიზონის შტატში ამერიკაში აღმოჩენილ იქნა ქვანახშირის საბადო, სადაც მოპოვებულ ქვანახშირს ჰქონდა არაჩვეულებრივი შედეგი ნიადაგის ფლორაზე სოფლის მეურნეობის კულტურებში გამოყენებისას. ის სტიმულირებას უწევს ნიადაგის სასარგებლო ფლორას და ზრდის მცენარის ფესვთა სისტემის მიერ საკვების შეთვისებას, რაც ამცირებს გამოსაყენებელი სასუქების რაოდენობას.

მას შემდეგ უზარმაზარი კვლევები ლაბორატორიასა და მინდორში იქნა დაწყებული, და მიღებულ იქნა ახალი ინოვატიური ბაქტერიული უჯრედის , ლამინარიას ექსტრაქტები ხსვა პროდუქტებთან კომბინაციაში თხევადი სახით რომლებსაც გამორჩეული შედეგი ჰქონდა კულტურათა მოსავლიანობასა და ხარისხში, მებაღეობასა და მევენახეობაში. ამჟამად კი მას წამყვანი ადგილი უჭირავს ამერიკის, თურქეთისა და ჩინეთის ქიმიურ ბაზრებზე.

ხშირად დასმული კითხვები Huma Gro® შესახებ

კ. როგორ შეუძლია Huma Gro® პროდუქტს ჩემი დახმარება?
პ. პასუხი მარტივია, Huma Gro® პროდუქტები უფრო ეფექტურს ხდიან სეზონს - რაც, შესაბამისად ნიშნავს მომგებინს. თქვენი ნიადაგის თვისებების გაუმჯობესებით და მცენარის მიერ წყლისა და საკვების შეთვისება ნიადაგიდან, Huma Gro® გეხმარებათ, რომ გაზარდოთ მოსავლიანობა მცირე დანახარჯებით. მწირ ნიადაგზეც კი Huma Gro® შეუძლია მცენარის ზრდისა და მოსავლიანობის გადიდება, ტითქმის ნაკლები რაოდენობის წყლის გამოყენებით. ამიომაც შეგვიძლიათ ვთქვათ, რომ Huma Gro® პროდუქტები აღავსებს თქვენს მცენარეს ენერგიით.
კ. როგორ აუმჯობესებს Huma Gro® ნიადაგის თვისებებს?
პ.Huma Gro® პროდუქტები ზრდიან სასარგებლო მიკროორგანიზმების აქტიურობას ნიადაგში და გარდაქმნიან ორგანულ ნივტიერებას საკვებით მდიდარ ჰუმუსად. საუნივერსიტეტო კვლევები უჩვენებს, რომ ჰუმუსი არის ერთ ერტი აქტიური კომპონენტი ნიადაგის პროდუქტილობისა და სტრუქტურის ჩამოყალიბებისათვის. ჰუმუსის მაღალი სემცველობა ნიადაგში კი ზრდის წყლისა და ჰაეროვან რეჯიმს და ამცირებს ნიადაგის დატკეპვნასა და ეროზიას. ძლიერი ნიადაგი ბუნებრივად წარმოსობს ძლიერ მცენარეს.
კ. რა სარგებლობა აქვს მცენარისათვის?

პ. ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესებით, Huma Gro® ზრდის ნიადაგის წყლისა და ჰაეროვან რეჟიმს და უზრუნველყოფს მცენარეზე წყლის, ჟანგბადისა და საკვები ელემენტების უკეთესად მიწოდებას ფესვის სისტემასთან. ეს კი განაპირობებს მცენარის ზრიდ კარგ ზრდას და აღმოცენებას აგრეთვე დაავადებების მიმართ უკეთ გამძლეობას. ეს კი ზრდის თქენს მოსავალს ბონუსის სახით.

კ. რტომ არის Huma Gro® პროდუქტი განსაკუთრებული ან უკეთესი?

პ. Huma Gro® პროდუქტი მიღებულია ექსკლუზიური მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელსიც არის ორგანული ნიტიერება ლეონარდიტი. Huma Gro® მეცნიერული ანალიზი კი ადასტურებს მის დადებით ეფექტს ნიადაგზე და სტიმულირებას უკეთებს მცენარის მიერ უკეთესად იქნეს შეთვისებული ელემენტები.

კ.არის Huma Gro® პროდუქტი ძვირი?

პ. თუ შენ შეგიძლია იყიდო საწვაის დანამატი, რომელიც გააორმაგებს თქვენი მანქანით გასავლელ კილომეტრაჟს, არის ამაში რაიმე ცუდი? Huma Gro® შესაძლოა არის, მარამ როდესაც თქვენ კალკულაციას გაუკეთებთ მასზე გაწეულ ინვესტირებას, და გაზრდილი მოსავლის რაოდენობას და შემცირებული დოზით სასუქების გამოყენებულ რაოდენობას, რა თქმა უნდა დანახარჯი ძალიან უმნიშველოა.

კ. როროგ უნდა მივხვდე რომელი პროდუქტი გამოვიყენო?

პ. ამაში დაგეხმარებათ Huma Gro® ადგიობრივი დისტრიბუტორი. ჩვენი სრული ხაზი მოიცავს ყველა ტიპის ნიადაგსა და კულტურას, მაგრამ რეკომენდაციები ვარირებს ფართობების მიხედვით, თქვენს კონკრეტულ მდგომარეობაზე დამოკიდებულებით. მცირედი შესწავლის შედეგად Huma Gro® დისტრიბუტორი მოგაწვდით თქვენთვის საჭირო პროდუქტს.

კ.როგორ ხდება Huma Gro® პროდუქტების გამოყენება?

პ.Huma Gro® პროდუქტები შეფუთულია, როგორც თხევადი კონცენტრირებული სითხე და შესაბამისად მისი გამოყენება საირიგაციო სისტემის საშუალებით უმარტივესია, აგრეთვე შესაზლებელია ნიადაგის შემასხურებლით ან ავიაციით. Huma Gro® გამოყენება შესაძლებელია ნიადაგზე, თესლზე ან პირდაპირ მცენარეზე.

მისი გამოყენებისათვის არ არის საწირო სპეციალური მოწყობლობა ან ნებართვა ვინაიდან გარემო მეგობრულია. ჩვენი პროდუტი არის აბსოლიტურად არა ტოქსიკური ასე რომ შეიზლება მისი შრევა სხვა ხსნარებთან შემრევ ავზში. ხსვა ხსნარებთან მისი შერევა კი ამ ხსნარებს იდევ უფრო ეფექტურს ხდის.

კ.რა უპირატესობა აქვს ფოთლოვან შესხურებას?

პ.კვლევები უჩვენებენ, რომ სასუქების შეთვისება ფოთლიდან უფრო სწრაფად მიმდინარებს და ახდენს რეაგირებას ვიდრე ფესვებიდან განსაკუთრებით კი Huma Gro®. ჩვენი პროდუქტები დამზადებუია იმგვარად, რომ მცენარის მიერ მარტივად იქნეს შეთვისებული ყოველგვარი ფიტოტოქსიკურობის გარეშე.