სხვა Yu Feng კომპანიები:

HumaGro ნიადაგის აქტივატორები

Huma Gr® ნიადაგის აქტივატორები ზრდიან სასარგებლო ბაქტერიებისა და სოკოების აქტიურობას თქვენს ნიადაგში და აუმჯობესებენ ნიადაგის პიზიკურ თვისებებს, ზრdიან მინერალური ელემენტების შეთვისებას და გარდაქმნიან ორგანულ ნივთიერებას (როგორიცაა მცენარეუი ნარჩენები, კომპოსტი და სხვა ცხოველირი თუ მცენარეული ნარჩენები) ელემენტებით მდიდარ ჰუმუსად.
ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესებით HumaGro ზრდის ნიადაგის მიერ წყლისა დაკავებისა და ჰაერაციის უნარს, უზრუნველყოფს წყლის, ჟანგბადისა და საკვები ელემენტების მიწოდებას ფესვთა სისტემასთან. ფესვთა სისტემი მასის ზრდა კი უზრუნველყოფს მცენარის სასტარტო კარგ განვითარებას. განსაკუთრებით ადრეულ ასაკსი მცენარეთა ფესვტა სისტემის კარგი განვითარება ამცირებს მავნე გარემო ფაქტორების სტრესს, მაჭალი სიცხისა და გვალლვის პირობებში.
პროდუქტები:
BLEND™
N 5.00%
Fe 0.10% ეფექტური ბიოაქტივატორი და ნიადაგის სასარგებლო მიკროფლორის აქტივაატორი, ნიადაგის ფიზიკური თვისებების გაუმჯობესებით აუმჯობესებს ნიადაგის ნაყოფიერებას
Mn 0.05%
Zn 0.05%

KLEENSTART
N 6.00% საკვებ/სარფაკანტი რომლიც ფორმულაციაც ამცირებს მარილიანობის, ნიადაგის მჟვიანობისა და მეტალების ტოქსიკურობას შლის ნიადაგში ქიმიურ ნარჩენებს

LASE™
ZAP™
N 8.00% ფართო სპექტრის ნიადაგის დანამატი მისი თვისებების გასაუმჯობესებლად მანდ სადაც ნემატედებისა და სხვა ფთოგენური მიკროორგანიზმების აქტივობას აქვს ადგილი
S 1.00%
Fe 0.10%
Mn 0.05%
Zn 0.05%