სხვა Yu Feng კომპანიები:

HumaGro მცენარეთა ზრდის რეგულიატორები

Huma Gro® გთავაზობთ ბრწყინვალე, გამოსაყენებლად მარტივ მცენარეთა ზრდის რეგულიატორებს, რომლებიც სტიმულირებას უწევენ მცენარის ქსოვილში ბუნებრივად მოხდეს საჭირო ჰორმონების წარმოქმნა. ის გეხმარებათ რომ მიიღოთ მაღალი რაოდენობისა და ხარისხის მოსავალი, თანაბარის ზომისა და სიმწიფის მიხედვით.

საკვები ელემენტების შეთვისებისა და ჰორმონთა წარმოქმნის ხელშეწყობით ფოთოლსა თუ ფესვებში, Huma Gro ზრდის რეგულატორები ხელს უწყობენ ყვავიობას, კვირტების ჩასახვას, ნაყოფების წარმომნას, ნაყოფის ზომასა და სიმწიფეს. Huma Gro® მიუხედვად სეზონის ბოლოს მისი გამოყენებისა ხელს უწყობს მცენარის გაძიერებას, დავადებებისა და სხვა სტრესების შემცირებას.

პროდუქტები:

BREAKOUT®
N           4.00%
P2O5    14.00%
K 2O     2.00% უნიკალური მიქსი ფოთლოვანი საკვები ელემენტების, პოლისაქარიდებისა და ნახშირწყლებით დაბალანსება მცენარის ენერგიისა და ჰორმონული აქტივობისა მცენარეების ნაყოფის წარმოქმნისა და კვირტების ჩამოყალიბებისას, უზრუნველყოფს დიდი და თანაბარი ზომის ნაყოფების წარმოქმნას. გამოიყენება, როგორც ფესვთა სისტემის სტიმულატორი ნიადაგის დამუშავებისას.


CROP-GARD™
N           1.00%
P2O5    7.00%
K 2O     1.00%
S            2.00%
Cu         0.25%
Mn         0.50%
Zn          2.50% განსაკუთრებული ფოთლოვანი კვების ელემენტების კომბინაცია, რომელიც უზრუნველყოფს მცენარის დაცვის მექანიზმის გაძლიერებას და ზრდას.

JACKPOT™
P2O5   1.00%
K2O      20.00%
B           0.50% განსაკუთრებული ფოთლოვანი კვების ფორმულაცია გვიანი სეზონისათვის, რათა უზრუნველყოს შაქრებისა და საკვები ელემენტების გადატანა ნაყოფში, რათა გაზარდოს მოსავლის ხარისხი.


MICRO-F™
P2O5     5.00%  ეს ფოთლოვანი კვების ფორმულაცია წარმოადგენს კომბინაციას  HUMA GRO მიკრო და სხვა ელემენტებისა, რათა გაზარდოს მცენარეთა ტოლერანტობა დაავადებების მიმართ.
VITOL®
N           8.00%
P2O5   16.00%
K 2O     4.00%     
S            1.00%
Fe          0.10%
Mn         0.05%
Zn          0.05%ფოტლოვანი კვების სასუქი, რომელიც წარმოადგენს მიკრო და მაკრო ელემენტების ნაზავს ბუნებრივ მჟავეებთან და ბიოსტიმულატორებთან რომ უზრუნველყოს საკვები ელემენტების უკეთესი შეთვისება და ხელლი შეუწყოს მცენარის ზრდას. VITOL ამცირებს სტრესს მოსავლის კრეფის დროს.