სხვა Yu Feng კომპანიები:

HumaGro მაკრონივთიერებები

თქვენ შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ N-P-K აპლიკაციის გამოყენების შთანთქვა და ეფექტურობა Huma Gro® პროდუქციის მეშვეობით, სასუქი მაკრონივთიერებებით. კონცენტრირევული და კომპლექსური შემაგდენლობა მაქსიმალურად ზრდიან სასარგებლო ნივთიერებების არსებობას მოსავლის ხარისხის და რაოდენობის გაჯაუმჯობესებლად.

Huma Gro პროდუქტების ეფექტურობა მოგცემთ უკეთესი მოსავლის მიღების შესაძლებლობას ნაკლები სასუქის გამოყენებით და ნაკლები დანახარჯებით. ამგვარად, თქვენ აკეთებთ არა მხოლოდ ფულადი სახსრების ეკონომიას, არამედ ასევე ამცირებთ N, P და К ნარჩენებს, რაც უკეთესია გარემოსთვის.

Huma Gro-ს ყველა პროდუქტი მაკრონივთიერებებით შეიძლება გამოყენებული იყოს ნიადაგში ან ფოთლების მორწყვისთვის, ფიტოტოქსიურობის გარეშე.

პროდუქტები: