სხვა Yu Feng კომპანიები:

სამებაღეო მომსახურეობები


ავტორიტეტული. გამოცდილი. პრაქტიკული. კომერციული. ჩვენი მებაღეობის მომსახურების გუნდები მზად არიან თქვენთან მუშაობისთვის და ერთად თქვენი მსოფლიო დონის მებაღეობის საწარმოს განვავითარებისთვის. ჩვენი გამოცდილი ნიადაგის მეცნიერები მზად არიან ჩაატარონ ნიადაგის რუკების შესწავლა, მიწის შეძენამდე ან უკვე მოქმედ ფერმებზე, რომლის შემდეგაც შეიმუშავებენ ოპტიმალური დათესვის მოდელს და ნიადაგის ტესტებზე დაყრდნობით მესაკუთრეებს მისცენ მიწის გამოყენების ოპტიმალურ ვარიანტს შესთავაზებენ.

ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ქონების და მიწის სპეციფიკური საკვების მოთხოვნებზე, რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს სასუქის ხარჯები და გამდინარე წყლების დაბინძურება, ხოლო წარმოებას კი გაზრდის.


ჩვენ გთავაზობთ:
• ყველა სახის მებაღეობის ვენჩორების ტექნიკური განხორცილების ანალიზი
• ბიზნეს დაგეგმარება
• დიზაინი, მშენებლობა და ექსპლუატაცია ღია მინდვრების, პლასტიკური გვირაბების და კლიმატის მაკონტროლებელი სასათბურების.
• დიზაინი, მშენებლობა და ექსპლუატაცია ცივი საცავების, შეფუთვის ობიექტის და სატრანსპორტო სისტემების, რათა შეამცირდეს საოპერაციო ხარჯები, გაზარდოს პროდუქციის ხარისხის და შეამცირდეს დანაკარგები.
• კადრების სწავლების პროგრამები წარმოებაში, მოსავლის აღებაში, მოსავლის აღების შემდგომ დამუშავებაში და ხარისხის უზრუნველყოფაში.
• სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის მართვა კორპორატიული კლიენტებისთვის.