სხვა Yu Feng კომპანიები:

FarmscanAg სახელმძღვანელო (AgGuideV4+ Variable Rate Control)

რაოდენობის ცვლილების კონტროლერი მუშაობს AgGuide v4 ყველა პროგრამულ დანამატთან და უწევს განუწყვეტელკონტროლს თესლი, სასუქისა და პესტიციტების გამოყენების რაოდენობას.
VRC უზრუნველყოფს კონტროლს 8-მდე ელექტრული მოწყობილობისა, ნებისმიერი კომბინაციის ელექტრული მართვის, ჰიდრავლიკური მართვის, წრფივი სიზუსტის კონტროლს და თხევადი და უწყო სისტემების კონტროლს.
გამოსაყენებელი ნივთიერება თუ თესლის საორიენტაციო რაოდენობა მოცემულია ეკრანზე და შესაძლებელია მისი ხელოვნური შეცვლა ღილაკზე მაღლა ან დაბლა დაჭერით ან მისი კონტროლი ავტომატურათ რუკებზე განსაზღვრული რაოდენობის მიხედვით ხორციელდება.
მოწყობილობის ჩართვა გამორთვა შესაძლებელია, როგორც მძღოლის კაბინის ტერმინალიდან აგრეთვე მასტერ სვიჩის პანელიდან.

მახასიათებლები:
კალიბრაციის შენახვისა და გამოძახების ბრძანება
დაუყოვნებლივი დაწყება გამოტოვებული ადგილების თავიდან ასაცილებლად
მექანიკური ან რუკაზე დამყარებული კონტროლი
ავტომატური გათიშვა ფართობის საქცევებთან
შაფტის, წურჭელსი არსებული მატერიალის რაოდენობის, ჰაერის წლევისა და პროდუქტის მიწოდების კონტროლი
ხმოვანი სეტყობინება ყოველგვარი შეფერხების
გამოყენებული პროდუქტის რაოდენობის ინფორმაციის შემნახველი