სხვა Yu Feng კომპანიები:

FarmscanAG მორწყვის მარტივი კონტროლი

ხელმისაწვდომია ამ ტიპის მარტივი  და კარგდ დაპროექტებულლი ერთსექციანი, სამსექციანი და ხუთსექციანი შესაწამლის კონტროლერები.

22C6 სითხის კონტროლერი უზრუნველყოფს მოძრაობის სიჩქარესთან დაკავშირებით ხსნარის მიწოდების რაოდენობას თიტოეულ ბუნიკთან თუ მთელ ხსნარის გმნწილებელ სისტემაში.

კონტროლერი ავტომატურად ინარჩუნებს ხსნარის საჭირო რაოდენობის მიწოდებას სიჩქარეზე ან წნევის ვარიაციაზე დაკავშირებით ძრავის მოცულობისა და ბუნიკის ზომის გათვალისწინებით.

სისტემა სარგებლოს დაბალი დინების სენსორითა და მეტალის ბურთულით, რათა უზრუნველყოს მთვარ სისტემაში ხსნარის მიწოდება. წნევის სენსორი უზრუნვეყოფს ოპერატიული წნევის შენრჩუნებს და გააჩნია ალარმის ფუნქცია რათა მოახდინოს ოპერატორის დროული ინფორმირება წნევის დაკარგვის ან ბუნიკის დაბინდვის დროს.

საკონტროლო სარქველი იხსნება ავტომატურად როდესაც ტრაქტორი იწყებს მოძრაობას და იკეტებ როდესაც ჩერდება ან მოწყობილობაზე დააწვებით ღილაკს MASTER-ის გამორთვა.

მასტერ სარქველი უზრუნველყოფს სარქველის სწრაფ  ჩართვა/ გამორთვას ფართობის თავსა და ბოლოში მობრუნებისას.

22C6 უზრუნველყოფს "DUMP" ფუნქციას, რომელიც აწითლებს შესასხურებლის მილებს, როდესაც აგრეგატი სტციონალურ მდგომარეობაშია. ხსნარის მიწოდების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს დაწოლით ღილაკზე UP/DOWN ან რაოდენობის ცვლილება შესაძლებელია  GPS კონტროლით როდესაც კონტროლერი დაკავშირებულია სერიული პორტით მართვი სისტემასთან ან სხვა კოპიუტერული პროდუქტით.

22C6 აგრეთვე ახდენს მთლიანად მოცული ფართობის დაა გამოყონბული რაოდნობის კონტროლს, პლიურ ამას ტრიპ ონტროლს 10-მდე აგილში.

სპეციფიკური მახასიათებლები მოიცავს

ორმაგ დისფლეის პროდუქტის რაოდენობისა და სიჩქარის.

ჯამს ფართობის, მანძილის და გამოყენებული რაოდენობის.

1ო ტრიპ მეხსიერება მინდვრის და გამოყენების რაოდენობის

მუშაობს მეტრულ ან იმპერიულში

მოახდინეთ ადჯასმენტი UP/DOWN დაჭერით

ავზის ალარმი დაცლასთან მიახლოვებისას.

წნევის სენსორი, რომ შეგატყობინოთ დაზიანების შესახებ.

ავტომატური გათიშვა უმაძრობისას.

24V1 კონტროლერი, 3 და 5 სექციანი კონტროლერები

მოხერხებულობა ფართობში

ფართობში მცირედ აღმართზე ან დაღმართზე კონტროლერი ავტომატურად ახდენს კომპენსირებას სიჩქარის და წნევის, რათა შეინარჩუნოს თქვენს მიერ განსაზღვრული რაოდენობის გამოყენება

ძლიერ დასარევლიანებულ ან პირიქით ადგილებში, თქვენ შეგიძიათ გაზარდოთ ან შეამციროთ რაოდენობა 

მარცხენა/მარჯვენა მარკერები, რომლებიც გაძლევენ ჰაერ/ხსნარის სალენოიდების კონტროლის საშუალებას

წამყვანი მახასიათებლები მოიცავს

შერჩევადი დისფლეის ფორმატი

სტატუსის ნათურა

მესიჯბარი

კალიბრაციის ლოკაუტი

მეორადი შესხურების ხაზი

მულტისტეპური კონტროლი