სხვა Yu Feng კომპანიები:

მესიჯი Yu Feng Nong Holdings თავმჯდომარის და შპს YFN საქართველოს გენერალური დირექტორის, დოქტორ საიმონ ეფლბისაგან  

2015 წლის რეგიონის  ეკონომიკური არეულობის მიუხედავად , ზოგიერთი რამ ყოველთვის საჭიროა. საჭიროებაა ჯანსაღ, უსაფრთხო საკვებ პროდუქტზე, რომლებიც წარმოებულია ეფექტურად და სანდოდ. არის საჭიროება სოფლის მეურნეობის მეთოდებში, რომლებიც არის ეკოლოგიურად მდგრადი და რომლისკენაც ვიღწვოდით ათწლეულების გამძილზე. არსებობს მოთხოვნა სოფლის მეურნეობაში წყლის ეფექტური და რაციონალური გამოყენებისა. არსებობს საჭიროება ფერმერების მხრიდან თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, რათა გააუმჯობესონ საწარმოო პრაქტიკა. არსებობს ფინანსური სერვისის საჭიროება, რათა ფერმერებს ხელი მიუწვდეთ მსგავსი სახის ტექნოლოგიებზე.
ჩვენი კომპანია პასუხობდა ამ მოთხოვნებს ინდონეზიასა და პილიპინებზე 1997 წლიდან, ჩინეთში 2002 წლიდან, ხოლო 2010 წლიდან უკვე საქართველოში. აღნიშნულ ქვეყნებში ფერმების უნიკალური სტრუქტურა წარმოადგენდა დიდ გამოწვევას, და აგრეთვე უზარმაზარ შესაძლებლობას კომპანიისათვის, რომ ვყოფილიყავით ბაზარზე წარმატებული და გაგვეზარდა ბაზრის შემოსავალი, კოოპერატივებსა და მცირემეწარმეების დახმარებით რენტალობის გაზრდაში.

მოლაპარაკება თავისუფალ ვაჭრობაზე საქართველოსა და ჩინეთს შორის წარმოქმნის როგორც საფრთხეებს, ასევე შესაძლებლობებს საკვები პროდუქტების და სასმელების ადგილობრივი მწარმოებელებისთვის და გადამამუშავებლებისთვის. იმისთვის, რომ დარჩნენ კონკურენტუნარიანები, მწარმოებლებმა უნდა გააკეთონ ახალი ტექნოლოგიების ადაპტირება ადგილობრივ პირობებთან და მოახდინონ მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობის მაღალი დონით. ჩვენ ვართ თქვენი ბუნებრივი არჩევანი ამ პროგრამების რეალიზაციისთვის.

ჩვენ მოხარულები ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით, თქვენი შემოსავლის ზრდისთვის და მდგრადობისთვის. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ყოველთვის ვიქნებით თქვენი ბუნებრივი არჩვევანი აგრობიზნესში.

დოქტორი საიმობ ეფლბი

გენერალური დირექტორის პროფილი:

გამოცდილ ექი ვეტერინარს ავსტრალიიდან, დოქტორ ეფლბის აქვს 20 წელზე მეტი გამოცდილება განვითარებადი ქვეყნების კომერციულ აგრობიზნესში. აგრობიზნესში ხელმღვანელის პოზიციებზე მუშაობისას ავსტრალიაში, კომპანიაში რომელიც ეკუთვნოდა იაპონელებს, მან შექმნა საკონსულტაციო და სოფლის მეურნეობის ოპერაციები ინდონეზიაში და ფილიპინებზე 1990 წლების შუაში. შემდგომ მან შექმნა მწარმოებელი, პროექტ-ინჟინერული და სადისტრიბუციო კომპანიები ჩინეთში 2002 წლიდან. მანდ შექმნა პროექტ-ინჟინერული შვილობილი კომპანია საქართველოში 2010 წელს. დოქტორ ეფლბი არის სოფლის მეურნეობის და ბიოლოგიური იჟინრების  ამერიკული საზოგადოების და ასტრალიის ვეტერინარული ასოციაციის წევრი.