სხვა Yu Feng კომპანიები:

კომპანიის პროფილი

შპს YFN საქართველო არის ჰონ-კონგის აგრობიზნეს ჯგუფის Yu Feng Nong Holdings Limited შვილობილი კომპანია კავკასიაში. აღნიშნული ჯგუფი აწარმოებს აგრობიზნეს კონსულტირებას, პროექტთა მართვას და პროდუქტთა წარმოებას 1997 წლიდან, როგორც მემცენარეობის, ასევე მეცხოველეობის მიმართულებით.

შპს YFN საქართველო ჩამოყალიბდა 2010 წელს ლოკალური ბაზრის 2 წლიანი დეტალური შესწავლის შედეგად. კავკასიაში აგრობიზნეს ჯგუფებთან კოოპერირებული კონსულტაციების შემდეგ, კომპანიამ მოიპოვა საავტორო უფლება საქართველოში მთელი რიგი სასოფლო სამეურნეო აპარატურის შემოტანა-დისტრიბუციაზე.

კომპანია ამჟამად წარმოადგენს ფერმების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას სამხრეთ კავკასიაში, წარმოადგენს ფერმების მართვის მომსახურებას მთლიან რეგიონში და სულ ცოტა ხნის წინ შექმნა ვენჩორული კომპანია ამერიკელ ინვესტორთან ერთად, ქართლოს ჯგუფი, აგროტურიზმის კურორტების განსავითარებლად საქართველოში, სამხრეთ კავკასიასა და უკრაინაში.