სხვა Yu Feng კომპანიები:

YFN ბუნებრივი ბოჭკო

ჩვენი ბუნებრივი ბოჭკოს განყოფილება სთავაზობს საქართველოს მობილური მატყლის საკრეჭს, სუფთა და მტკიცე მატყლის წარმოებისათვის. ჩვენ გვაქვს მყარი ურთიერთობა მატყლის გამწმენდ და საქსოვ ქარხნებთან დიდ ბრიტანეთში, ესპანეთში და იტალიაში, ტექსტილის ნაწარმის მოსამზადებლად ქართული მატყლისგან.

უახლოეს მომავალში ვგეგმავთ მცირე მატყლის გადამამუშავებელი საწარმოს დაგეგმვას ადგიობრივი წარმოების მატყლისათვის, რომელიც აწარმოებს მატყლს თურქეთისა და ევროპის ტოპ ბაზრებისათვის.