სხვა Yu Feng კომპანიები:

YFN მეცხოველეობა

საქართველო არი პატარა ქვეყანა რბილი კიმატით, არაჩვეულებრივი ნიადაგით, წყლის უხვი მარაგითა და განათლებული ხალხით. საქართველო მდებარეობს შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაპირთან, ის ახლოა ევროპის კავშირის ქვეყნებთან და აქვს GSP+ შეღავათები ბევრ საკვებ და ბოჭკოვან პროდუქტთან დაკავშირებით. რაც ნიშნავს, რომ 2015 წლისათვის მას აქვს განახლებული, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და სიახლოვე თურქეთთან წარმოადგენს ხელსაყრელ პირობებს. სიახლოვე ნავთობითა და გაზით მდიდარ კასპიის ქვეყნებთან არის მნიშვნელოვანი სტრატეგიულლი ძალა.

სამწუხაროდ საქართველო ახდენს დიდ რაოდენობით საკვები პროდუქტების იმპორტს , ხოლო ექპორტს კი საკმაოდ მცირედ. ჩვენი მიზანია, რომ გავზარდოთ წილი და რენტაბელობა ექსპორტისა და შემცირდეს იმპორტი.

ჩვენ ვახდენთ აგრეთვე საქონლისა და ცხვრის სპერმისა და ჩანასახის იმპორტს ავსტრალიიდან და შეგვიძლია განვავითაროთ ხელოვნური განაყოფიერებისა და ემბრიონების იმპორტის სერვისი.  ჩვენ ვაწარმოებთ საკმაოდ ფართო სამუშაოების სპექტრს ფერმის ტექნოლოგიებისა და დიზაინ- მშენებლობის საქმეში მესაქონლეობის მიმართულებით მთელს რეგიონში. 

ჩვენს ბუნებრივი ბოჭკოს განოფილება ანვითარებს მატლის წარმოების ტექნოლოგიას საქართველოში და აშენებს მატყლის გადამამუშავებელ საწარმოს დასავლეთ საქართველოში.

დაგვიკავშირდით enquiries@yfn.com.ge აღნიშნულ მისამართზე და განვიხილოთ, თუ როგორ უნდა გახდეს თქვენი ბიზნესი უფრო წარმატებული.