სხვა Yu Feng კომპანიები:

YFN სათბური

ჩვენი უცხოელი გამოცდილი ინჟინრების ხელმძღვანელობით, შეგვიძლია შევქმნათ შესაბამისი დიზაინის მქონე სათბურები ქართველი მომხმარებლებისათვის, რომელიც მოიცავს ჰიდროპონიკას, გათბობის სისტემას, ფერტიგაციას, კლიმატ კონტროლსა და მოსავლის აღების შემდეგ შენახვა-დამუშავებას.

ჩვენი თანამშრომლობით ევროპულ, ჩინურ და ამერიკულ კომპანიებთან, ჩვენ შეგვიძლია შევიმუშავოთ იაფი, ეფექტური სტრუქტურა მოკლე დროში, შევქმნათ ის და შევიყვანოთ ექსპლუატაციაში.