სხვა Yu Feng კომპანიები:

YFN საქართველო

Yu Feng Nong: თქვენი ბუნებრივი არჩევანი

ჯანსაღი, სუფთა, უსაფრთხო, კონსისტენტური. ის რაც ერთ დროს მომხმარებების მიერ იყო მიჩნეული სასურვე მახასიათებლად დღეს წარმოადგენს აუცილებლობას. საკვებმწარმოებლების მძიმე შრომა არ არის საკმარისი მომხმარებელთა დასაკმაკოფილებლად; ოსტატობა ტექნოლოგიაში, კარგად გაწრთვნილი მენეჯრები, კარგად შერჩეული შემოსავალი და  საკვების წარმოების უსაფრთხოების მკაცრი ტექნოლოგიები წარმოადგენს სასიცოცხლო მნიშველობის ფაქტორს, რომ იყო წარმატებული ადგიობრივ და უცხოურ ბაზრებზე.

ჩვენ ვართ სამხრეთ კავკასიური აგრობიზნეს ჯგუფი, რომელიც უზრუნვეყოფს ინოვაციური ტენოლოგიების დანერგვას საკვების წარმოებისა და სოფლის მეუნრობის სფეროში მთელ რეგიონში.

დაგეგმვიდან და მომზადებიდან, საწარმოს დაპროექტებასა და მშენებლობამდე, ფერმების და საკვების მწარმოებელი ქარხნების ექსპუატაციაში მოყვანამდე, ტექნიკულ მხარდაჭერამდე, მოწყობილობამდე ან ქიმიურ საჭიროებებამდე, ჩვენ ვართ თქვენი ბუნებრივი არჩევანი სამხრეთ კავკასიაში, თქვენი საკვები ინდუსტრიის სწრადი ზრდისთვის.

ჩვენ არა მხოლოდ ვყიდით ან ვაკეთებთ კონსულტირებას, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ კომპლექსულ გაყიდვის შემდგომ მხარდაჭერას ყველა ჩვენი პროდუქტისთვის და მიმართულები ვართ ჩვენ კლიენტებთან ღრმა პარნიორული ურთიერთობის დასამყარებლად.

ჩვენ თანამშრომლებს აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება მეურნეობის კომერციული მართვის დარგში, მოსავლის აღების შემდგომ მართვის, მაცივრის მართვის და ა.შ.

ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ თქვენთან, იმისთვის რომ გავხადოთ თქვენი საკვები პროდუქტები და აგრობისნესი მაქსიმალურად პროფესიონალური. Yu Feng Nong: თქვენი ბუნებრივი არჩევანი.